WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 17 |

КРОВОСНАБЖЕНИЕ, ИННЕРВАЦИЯ, ВЕНОЗНЫЙ И ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ОТТОК ОТ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ Суставы Источник Венозный Источник Лимфатический № Орган кровоснабжения отток иннервации отток 1. Articulatio tem- Arteria auricularis profunda Rete articulare man- Nervus auriculotem- Nodi lymphatici paporomandibularis, (из arteria maxillaris) dibulae (в vena retro- poralis (из nervus rotidei височно- mandibularis) mandibularis) нижнечелюстной сустав 2. Articulationes in- Arteria vertebralis (в шейном Plexus venosi verte- Rami dorsales nervi Nodi lymphatici octervertebrales, отделе), arteriae intercostales brales interni et ex- spinales cipitales, retroauricuмежпозвоночный posteriores (в грудном terni (в vena verte- lares et cervicales latсуставы отделе), arteriae lumbales (в bralis, venae intercos- erales profundi (в поясничном отделе) tales posteriores, ve- шейном отделе), innae lumbales) tercostales (в грудном), lumbales (в поясничном) 3. Articulationes Arteriae intercostales posteri- Venae intercostales Nervi intercostales Nodi lymphatici intercapitis costae et ores posteriores costales costotransversariae, суставы головки ребра и реберно-поперечный суставы 4. Articulationes Arteria thoracica interna Vena thoracica interna Nervi intercostales Nodi lymphatici sternocostales, parasternales, cerviгрудино-реберные cales laterales proсуставы fundi Источник Венозный Источник Лимфатический № Орган кровоснабжения отток иннервации отток 5. Articulatio sterno- Arteria thoracica interna Vena thoracica interna Nervi intercostales I - Nodi lymphatici clavicularis, гру- II parasternales, cerviдино-ключичный cales laterales proсустав fundi 6. Articulatio hu- Ramus acromialis arteriae tho- Vena thoracoacromi- Nervus axillaris, ner- Nodi lymphatici axilmeri, плечевой racoacromialis, arteriae cir- alis, venae circum- vus radialis lares сустав cumflexae humeri anterior et flexae humeri anterior posterior (все из arteria axil- et posterior (из vena laris) axillaris) 7. Articulatio cubiti, Arteriae collaterales ulnares Venae radiales, venae Nervus musculocuta- Nodi lymphatici cubiлоктевой сустав superior et inferior (из arteria ulnares, venae neus, nervus ulnaris, tales brachialis), arteriae collater- brachiales nervus radialis, nervus ales media et radialis (из arte- medianus ria profunda brachii), arteria recurrens radialis (из arteria radialis), arteria recurrens interossea (из arteria interossea posterior), arteria recurrens ulnaris (из arteria ulnaris) Источник Венозный Источник Лимфатический № Орган кровоснабжения отток иннервации отток 8. Articulatio radio- Rete carpi dorsale (ramus car- Venae ulnares, venae Nervus radialis, ner- Nodi lymphatici cubicarpea, лучезапя- peus dorsalis arteriae radialis, radiales, venae in- vus medianus, nervus tales стный сустав ramus carpeus dorsalis arteriae terosseae ulnaris ulnaris, arteriae interosseae anterior et posterior), rete carpi palmare (ramus carpeus palmaris arteriae ulnaris, ramus carpeus palmaris arteriae radialis, arteria interosssea anterior) 9. Articulationes Arcus palmaris profundus (ar- Venae ulnares, venae Nervus radialis, ner- Nodi lymphatici cubimanus, суставы teria radialis, ramus palmaris radiales vus medianus, nervus tales кисти profundus arteriae ulnaris) ulnaris 10. Articulatio sacro- Arteriae lumbales, arteriae ili- Venae lumbales, vena Rami articulares Nodi lymphatici saciliaca, крестцово- olumbalis et sacralis lateralis iliaca interna plexus lumbalis et rales et lumbales подвздошный сус- (из arteria iliaca interna) plexus sacralis тав 11. Articulatio coxae, Arteriae circumflexae femoris Vena profunda femo- Ramus posterior nervi Nodi lymphatici inтазобедренный lateralis et medialis, arteriae ris, vena femoralis, obturatorii, nervus guinales profundi сустав gluteae superior et inferior, vena iliaca interna femoralis, nervus isramus acetabularis arteriae ob- chiadicus, nervus gluturatoriae teus inferior Источник Венозный Источник Лимфатический № Орган кровоснабжения отток иннервации отток 12. Articulatio genus, Arteria genus descendens (из Venae tibiales anteri- Nervus tibialis, nervus Nodi lymphatici popколенный сустав arteria femoralis), arteriae ge- ores, vena poplitea, fibularis communis litei nus superiores lateralis et me- vena femoralis dialis, arteriae genus inferiores lateralis et medialis, arteria genus media (все из arteria poplitea), arteriae recurrentes tibiales anterior et posterior (из arteria tibialis anterior), ramus circumflexus fibulae arteriae tibialis posterioris 13. Articulatio ta- Rete malleolare mediale (rami Venae tibiales anteri- Nervus tibialis, nervus Nodi lymphatici poplocruralis, голено- malleolares mediales arteriae ores et posteriores, fibularis profundus litei стопный сустав tibialis posterioris, ramus mal- vena fibularis leolaris anterior medialis arteriae tibialis anterioris), rete malleolare laterale (ramus malleolaris anterior lateralis arteriae tibialis anterioris, rami malleolares laterales arteriae fibularis) 14. Articulationes pe- Arcus plantaris (arteriae plan- Venae tibiales anteri- Nervi plantares later- Nodi lymphatici popdis, суставы стопы tares medialis et lateralis), ra- ores et posteriores alis et medialis, nervi litei mus plantaris profundus arte- fibulares superficialis riae dorsalis pedis, arteriae et profundus tarseae laterales et mediales, arteria arcuata Мышцы Венозный Источник Лимфатический № Орган Источник кровоснабжения отток иннервации отток Мышцы головы Мимические мышцы 1.

Musculus epicranius, надчерепная мышца Musculus occipitofrontalis, затылочнолобная мышца Venter fron- Arteria supraorbitalis (из arte- Vena supraorbitalis (в Rami temporales nervi Nodi lymphatici patalis, перед- ria ophthalmica), rami fron- vena ophthalmica su- facialis rotidei нее брюшко tales arteriae temporalis super- perior) ficialis Venter occipi- Arteria occipitalis, arteria Vena occipitalis (в Nervus auricilaris pos- Nodi lymphatici octalis, заднее auricularis posterior vena jugularis externa) terior (из nervus fa- cipitales брюшко cialis) Musculus tem- Arteria occipitalis, arteria Vena occipitalis et Nervus auricilaris pos- Nodi lymphatici masporoparietalis, auricularis posterior vena auricularis poste- terior (из nervus fa- toidei теменно- rior (в vena jugularis cialis) височная мыш- externa) ца Венозный Источник Лимфатический № Орган Источник кровоснабжения отток иннервации отток 2. Musculi auricu- Arteria temporalis superfici- Vena temporalis su- Nervus auricularis Nodi lymphatici maslares anterior, su- alis, arteria auricularis poste- perficialis (в vena posterior (из nervus toidei et parotidei perior et posterior, rior retromandibularis), facialis) передняя, верхняя vena auricularis posteи задняя ушные rior (в vena jugularis мышцы externa) 3. Musculus proce- Arteria supraorbitalis, arteria Vena ophthalmica su- Rami temporales nervi Nodi lymphatici parus, мышца горде- supratrochlearis, arteriae perior, vena facialis facialis rotidei цов palpebrales laterales et mediales (все из arteria ophthalmica), arteria angularis (из arteria facialis) 4. Musculus corruga- Arteria supraorbitalis, arteria Vena ophthalmica su- Rami temporales nervi Nodi lymphatici pator supercilli, supratrochlearis, arteria palpe- perior, vena facialis facialis rotidei мышца, сморщи- bralis medialis (все из arteria вающая бровь ophthalmica), arteria temporalis superficialis 5. Musculus orbicu- Arteria supraorbitalis, arteria Vena ophthalmica su- Rami temporales et Nodi lymphatici palaris oculi, круго- supratrochlearis, arteriae perior, vena ophthal- zygomatici nervi fa- rotidei вая мышца глаза palpebrales lateralis et me- mica inferior, vena fa- cialis dialis (все из arteria ophthal- cialis, vena temporalis mica), arteria zygomaticoorbi- superficialis talis (из arteria temporalis superficialis), arteria infraorbitalis (из arteria maxillaris) Венозный Источник Лимфатический № Орган Источник кровоснабжения отток иннервации отток 6. Musculus nasalis, Arteria angularis, arteria labi- Vena facialis Rami buccales nervi Nodi lymphatici paносовая мышца alis superior (все из arteria fa- facialis rotidei cialis) 7. Musculus depres- Arteria labialis superior (из ar- Vena facialis Rami buccales nervi Nodi lymphatici pasor septi nasi, teria facialis) facialis rotidei, buccales мышца, опускающая перегородку носа 8. Musculus orbicu- Arteriae labiales superior et in- Venae labiales supe- Rami buccales nervi Nodi lymphatici palaris oris, круговая ferior (из arteria facialis), arte- rior et inferior (в vena facialis rotidei, buccales, subмышца рта ria mentalis (из arteria alveo- facialis) mentales, submanlaris inferior) dibulares 9. Musculi zygo- Arteria labialis superior (из ar- Vena facialis, vena Rami zygomatici et Nodi lymphatici pamatici major et teria facialis), arteria trans- temporalis superfici- buccales nervi facialis rotidei, buccales, subminor, большая и versa faciei (из arteria tempo- alis mandibulares малая скуловые ralis superficialis), arteriae мышцы buccalis et infraorbitalis (из arteria maxillaris) 10. Musculus levator Arteria labialis superior (из ar- Vena facialis, vena Rami zygomatici et Nodi lymphatici palabii superioris, teria facialis), arteria trans- temporalis superfici- buccales nervi facialis rotidei, buccales, subмышца, подни- versa faciei (из arteria tempo- alis mandibulares мающая верхнюю ralis superficialis), arteria inгубу fraorbitalis (из arteria maxillaris) Венозный Источник Лимфатический № Орган Источник кровоснабжения отток иннервации отток 11. Musculus levator Arteria labialis superior (из ar- Vena facialis, vena Rami zygomatici et Nodi lymphatici paanguli oris, мыш- teria facialis), arteria trans- temporalis superfici- buccales nervi facialis rotidei, buccales, subца, поднимающая versa faciei (из arteria tempo- alis mandibulares угол рта ralis superficialis), arteria infraorbitalis (из arteria maxillaris) 12. Musculus risorius, Arteria labialis superior (из ar- Vena facialis, vena Rami zygomatici et Nodi lymphatici paмышца смеха teria facialis), arteria trans- temporalis superfici- buccales nervi facialis rotidei, buccales, subversa faciei (из arteria tempo- alis mandibulares ralis superficialis) 13. Musculus buccina- Arteria labialis superior (из ar- Vena facialis, vena Rami zygomatici et Nodi lymphatici pator, щечная мыш- teria facialis), arteria trans- temporalis superfici- buccales nervi facialis rotidei, buccales, subца versa faciei (из arteria tempo- alis, plexus venosus mandibulares ralis superficialis), arteria buc- pterygoideus calis (из arteria maxillaris) 14. Musculus depres- Arteria labialis inferior (из ar- Vena facialis Ramus marginalis Nodi lymphatici subsor anguli oris, teria facialis), arteria mentalis mandibulae nervi fa- mentales et submanмышца, опускаю- (из arteria alveolaris inferior) cialis dibulares щая угол рта 15.

Musculus depres- Arteria labialis inferior (из ar- Vena facialis Ramus marginalis Nodi lymphatici subsor labii inferioris, teria facialis), arteria mentalis mandibulae nervi fa- mentales et submanмышца, опускаю- (из arteria alveolaris inferior) cialis dibulares щая нижнюю губу 16. Musculus men- Arteria labialis inferior (из ar- Vena facialis Ramus marginalis Nodi lymphatici subtalis, подбородоч- teria facialis), arteria mentalis mandibulae nervi fa- mentales et submanная мышца (из arteria alveolaris inferior) cialis dibulares Венозный Источник Лимфатический № Орган Источник кровоснабжения отток иннервации отток Жевательные мышцы.

17. Musculus Arteria masseterica (из arteria Plexus venosus ptery- Nervus massetericus Nodi lymphatici pamasseter, жева- maxillaris), arteria transversa goideus (в vena retro- (из nervus mandibu- rotidei et cervicales тельная мышца faciei (из arteria temporalis mandibularis) laris) laterales profundi superficialis) 18. Musculus tempo- Arteriae temporales profundae Plexus venosus ptery- Nervi temporales pro- Nodi lymphatici paralis, височная (из arteria maxillaris), arteria goideus (в vena retro- fundi (из nervus man- rotidei et cervicales мышца temporalis media (из arteria mandibularis) dibularis) laterales profundi temporalis superficialis) 19. Musculus ptery- Rami pterygoidei arteriae Plexus venosus ptery- Nervus pterygoideus Nodi lymphatici cervigoideus lateralis, maxillaris, arteria facialis goideus (в vena retro- lateralis (из nervus cales laterales proлатеральная кры- mandibularis) mandibularis) fundi ловидная мышца 20. Musculus ptery- Rami pterygoidei arteriae Plexus venosus ptery- Nervus pterygoideus Nodi lymphatici cervigoideus medialis, maxillaris, arteria facialis goideus (в vena retro- medialis (из nervus cales laterales proмедиальная кры- mandibularis) mandibularis) fundi ловидная мышца Мышцы шеи Поверхностные мышцы 1. Platysma, под- Arteria thyroidea superior, ar- Vena jugularis ex- Ramus colli nervi fa- Nodi lymphatici subкожная мышца teria cervicalis superficialis terna, vena facialis cialis mandibulares et cervi(из truncus thyrocervicalis), cales superficiales arteria facialis Венозный Источник Лимфатический № Орган Источник кровоснабжения отток иннервации отток 2. Musculus sterno- Arteria thyroidea superior (из Vena sternocleidomas- Ramus externus nervi Nodi lymphatici cervicleidomastoideus, truncus thyrocervicalis), arte- toidea et venae thy- accessorii, rami mus- cales superficiales et грудино- ria sternocleidomastoidea, ar- roideae (в vena jugu- culares plexus cervi- profundi ключично- teria occipitalis laris interna) calis сосцевидная мышца Надподъязычные мышцы 3. Musculus digastri- cus, двубрюшная мышца Venter anterior, Arteria submentalis (из arteria Vena facialis Nervus mylohyoideus Nodi lymphatici subпереднее брюш- facialis) (из nervus alveolaris mandibulares et subко inferior) mentales Venter poste- Arteria occipitalis, arteria Vena occipitalis, vena Ramus digastricus Nodi lymphatici subrior, заднее auricularis posterior auricularis posterior nervi facialis mandibulares et subбрюшко mentales 4. Musculus stylohy- Arteria occipitalis, arteria fa- Vena occipitalis, vena Ramus stylohyoideus Nodi lymphatici suboideus, шило- cialis, ramus suprahyoideus facialis nervi facialis mandibulares et subподъязычная arteriae lingualis mentales мышца 5. Musculus mylohy- Arteria sublingualis (из arteria Vena lingualis, vena Nervus mylohyoideus Nodi lymphatici suboideus, челюстно- lingualis), arteria submentalis facialis (из nervus alveolaris mandibulares et subподъязычная (из arteria facialis) inferior) mentales мышца Венозный Источник Лимфатический № Орган Источник кровоснабжения отток иннервации отток 6. Musculus genio- Arteria sublingualis (из arteria Vena lingualis, vena Rami musculares Nodi lymphatici subhyoideus, подбо- lingualis), arteria submentalis facialis plexus cervicalis mandibulares et subродочно- (из arteria facialis) (транзитом через mentales подъязычная nervus hypoglossus) мышца Подподъязычные мышцы 7. Musculus omohy- Arteria thyroidea inferior, arte- Vena thyroidea infe- Ansa cervicalis Nodi lymphatici cervioideus, лопаточно- ria cervicalis superficialis (обе rior, vena cervicalis cales anteriores proподъязычная из truncus thyrocervicalis) superficialis fundi мышца 8. Musculus sterno- Arteria thyroidea inferior, arte- Vena thyroidea infe- Ansa cervicalis Nodi lymphatici cervihyoideus, грудино- ria cervicalis superficialis (обе rior, vena cervicalis cales anteriores proподъязычная из truncus thyrocervicalis) superficialis fundi мышца 9. Musculus ster- Arteria thyroidea inferior, arte- Vena thyroidea infe- Ansa cervicalis Nodi lymphatici cervinothyroideus, гру- ria cervicalis superficialis (обе rior, vena cervicalis cales anteriores proдино-щитовидная из truncus thyrocervicalis) superficialis fundi мышца 10. Musculus thyro- Arteria thyroidea inferior, arte- Vena thyroidea infe- Ansa cervicalis Nodi lymphatici cervihyoideus, щито- ria cervicalis superficialis (обе rior, vena cervicalis cales anteriores proподъязычная из truncus thyrocervicalis) superficialis fundi мышца Венозный Источник Лимфатический № Орган Источник кровоснабжения отток иннервации отток Глубокие мышцы.

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 17 |


© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.